Atrium - Nový Lískovec

2013–2016

Na místě starého Albertu, který několik let jako brownfield hyzdil okolí jsme spolu se společností SAS Develop zrealizovali 85 bytových jednotek a několik komercí v období mezi léty 2013–2016.