Obytný soubor PREMIUM Sadová - Bytové domy

2012-2020

Obytný soubor PREMIUM Sadová se nachází v Králově Poli na jižních svazích katastrálního území Sadová, známého spíše jako „Kociánka“. 

Bylo zde realizováno přes 250 bytových jednotek a téměř 70 rodinných domů.