Obytný soubor PREMIUM Sadová - Mateřská škola

2018-2019

Obytný soubor PREMIUM Sadová se nachází v Králově Poli na jižních svazích katastrálního území Sadová, známého spíše jako „Kociánka“. 

V rámci výstavby kde bylo realizováno přes 250 bytových jednotek a téměř 70 rodinných domů byla postavena také dvou třídní mateřská škola.